Skip to main content

B2.3. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la 30.06.2020