Skip to main content

B1.3. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la 30.09.2021