Skip to main content

Calendar financiar

Calendarul financiar 2023

Rezultatele și situațiile financiare ale SIF Hoteluri SA sunt puse la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară agreat cu Bursa de Valori București, cu respectarea termenelor de raportare dispuse de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Calendarul financiar pentru anul 2023 al SIF Hoteluri SA este întocmit în conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 92, Titlul II, Cap. IV, Secțiunea 2 din Codul Bursei de Valori București.

În cazul apariției unor modificări ale datelor menționate, cauzate de modificări legislative sau de altă natură, noile date propuse vor fi comunicate în timp util.

28 februarie 2023

Prezentarea rezultatelor finanicare anuale preliminare (situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global la 31.12.2022)

perioada 1 – 28 aprilie 2023
Adunarea Generala a Actionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale*
perioada 1– 28 aprilie 2023
Prezentarea raportului anual – rezultate financiare anuale*
15 mai 2023

Rezultate financiare pe trimestrul I 2023

31 august 2023

Rezultate financiare pe semestrul I 2023

15 noiembrie 2023

Rezultate financiare pe trimestrul III 2023

Vor fi comunicate ulterior
Intâlniri cu analiştii financiari, consultanţii de plasament, brokerii şi investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare, după caz