CA si conducere executiva

Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administrație la 5 octombrie 2016:
1. Țic-Chiliment Valentin - Presedinte al Consiliului de Administratie
2. Avramoiu Octavian - Membru al Consiliului de Administratie
3. Sferdian Teodora - Membru al Consiliului de Administratie

Conducerea executiva la 14 februarie 2018:
1. Birlea Vasile Radu - Director General
2. - - Director Economic